امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
اخبار و اطلاعیه ها


اسکان دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان شرکت کنندگان در کنگره گل و گیاهان زینتی میرساند که آخرین مهلت رزرو اتاق جهت اسکان در روزهای برگزاری کنگره حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 26/4/95 می باشد بدیهی است که پس از این تاریخ کنگره هیچ مسئولیتی در قبال اسکان نخواهد داشت.


به اطلاع کلیه دانشجویان شرکت کنندگان در کنگره گل و گیاهان زینتی میرساند که آخرین مهلت رزرو اتاق جهت اسکان در روزهای برگزاری کنگره حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 26/4/95 می باشد بدیهی است که پس از این تاریخ کنگره هیچ مسئولیتی در قبال اسکان نخواهد داشت. ضمنا محل اسکان برای دانشجویان در پردیس دانشگاه فردوسی (خوابگاه های دانشجویی) می باشد. ضمنا افراد غیر دانشجو به ازا هر شب بایستی مبلغ 200/000 ریال واریز نمایند. برای رزرو اتاق از منوی رزرو امکانات رفاهی در صفحه اول سایت اقدام نمایید.

منظور از افراد غیر دانشجو (فارغ التحصیلان ارشد، دکتری و شرکت کنندگان آزاد کنگره) بوده و کنگره بدلیل محدویت ظرفیت خوابگاهی، هیچ گونه تعهدی در قبال همراهان شرکت کنندگان نخواهد داشت.

ضمنا اسکان شب سوم (1395/6/4) تنها به افرادی که در کارگاه های آموزشی روز سوم کنگره شرکت کرده اند تعلق خواهد گرفت. بدیهی است در غیر این صورت، تنها اقامت شب قبل از کنگره، روز اول و روز دوم تعلق خواهد گرفت.