امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

استانداردهای سازه ای و باغبانی در طراحی گلخانه های تجاری

کارگاه استانداردهای سازه ای و باغبانی در طراحی گلخانه های تجاری در روز 4 شهریور ماه ساعت 15 لغایت 19.30توسط جناب آقای دکتر منصور مطلوبی برگزار خواهد شد.

سرفصل های مهم کارگاه: مسائل و مشکلات اصلی سازه های گلخانه ای کشور، لزوم استاندارد سازی سازه های گلخانه ای، استانداردهای مهم سازه گلخانه در دنیا، وضعیت استاندارد سازه در کشور، اهمیت مشخصات باغبانی سازه گلخانه، اهمیت تطبیق سازه گلخانه با نیازهای محصول، رابطه گیاه، اقلیم و گلخانه، نقش سازه گلخانه در کنترل نور، دما و تهویه، نکات کلیدی در طراحی گلخانه های تجاری، بحث آزاد و پاسخ به سئوالات فنی

1395/06/04 تا 1395/06/04

کنگره گیاهان زینتی

دانشکده کشاورزری دانشگاه فردوسی مشهد

300000 ریال

50

1395/06/01

ثبت نام در این کارگاه

کارگاه کشت بافت گیاهان زینتی

این کارگاه به مدت 4 ساعت (2 ساعت تئوری و 2 ساعت عملی) از ساعت 8 صبح لغایت 11.30 در ساختمان جهاد دانشگاهی مشهد توسط اعضای هیئت علمی گروه گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی مشهد تدریس خواهد شد.

1- مبانی کشت بافت گیاهی
2- محیط کشت و اجزای آن (بصورت تئوری و عملی)
3- نحوی کشت و ملزومات آن (بصورت تئوری و عملی)
4- انواع کشت
کشت کالوس و سوسپانسیون سلولی
ریزازدیادی
کشت جنین
تولید گیاهان عاری از ویروس
تولید گیاهان هاپلوئید
تولید هیبریدهای سوماتیکی
5- کاربرد کشت بافت در اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک

1395/06/04 تا 1395/06/04

کنگره گیاهان زینتی

دانشکده کشاورزری دانشگاه فردوسی مشهد

300000 ریال

20

1395/06/01

ثبت نام در این کارگاه

جداسازی ژنهای ناشناخته و مطالعه عمل آنها

این کارگاه به مدت 4 ساعت (15 الی 19.30) توسط جناب آقای دکتر نوراله احمدی تدریس خواهد شد.

1- مقدمه
2- اصول بیولوژی مولکولی
3- بکارگیری تکنیک DDRT-PCR
4- روش Suppression subtractive hybridization
5- تکنیک Microarray و کاربرد آن
6- پیش بینی نقش ژن
7- مطالعه موتانت ها
8- خاموشی ژن

1395/06/04 تا 1395/06/04

کنگره گیاهان زینتی

دانشکده کشاورزری دانشگاه فردوسی مشهد

300000 ریال

40

1395/06/01

ثبت نام در این کارگاه

تغذیه گیاهان گلخانه ای

این کارگاه به مدت 4 ساعت (8 الی 11.30) در روز 4 شهریورماه توسط جناب آقای دکتر سید جلال طباطبایی تدریس خواهد شد.

بهینه سازی عوامل موثر در تغذیه گیاهان زینتی

نقش بسترهای کشت در تغذیه شامل تجزیه وتفسیر-آب تغذیه ای در گیاهان زینتی شامل تهیه محلول های غذائی

1395/06/04 تا 1395/06/04

کنگره گیاهان زینتی

دانشکده کشاورزری دانشگاه فردوسی مشهد

300000 ریال

50

1395/06/01

ثبت نام در این کارگاه

Arbor-ization: what’s going on in the world of arboriculture and urban forestry

این کارگاه در بعد از ظهر روز 2 شهریورماه توسط پروفسور فرانچسکو فرینی تدریس خواهد شد.

1395/06/02 تا 1395/06/02

کنگره گیاهان زینتی

دانشکده کشاورزری دانشگاه فردوسی مشهد

500000 ریال

50

1395/06/01

ثبت نام در این کارگاه

کارگاه آفات و بیماری های

1395/05/03 تا 1395/05/03

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده کشاورزری دانشگاه فردوسی مشهد

300000 ریال

30

1395/06/01

ثبت نام در این کارگاه